بیهوشی
دقایقی خواب راحت
نگارش در تاريخ شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط محمد محمدی
مکانیسم بلوک اعصاب محیطی:

۱-بیحس کننده موضعی باعث مهار حسی افتراقی میشود (یعنی ابتدا از بین رفتن حس حرارت و به دنبال ان درد تیز و س۱س لمس حسی)

۲-مهار حسی افتراقی حاصل از بیحس کننده های موضعی وابسته به:طول رشته عصبی در معرض دارو فرکانس تحریک غشا و نوع دارو میباشد.

مکانیسم بلوک در اعصاب مرکزی:

بی حس کننده موضعی باعث مهار کانال یونی (سدیم پتاسیم وکلسیم ) در شاخ خلفی میشوند و روی مسیر های درد و. اثرات بعد از سیناپسی نوروترانسمیتر های درد اثر میکنند.

فاماکودینامیک:

۱- بی حس کننده موضعی شامل یک حلقه بنزنی محلول در چربی است کهبا اتصال امیدی یا استری به یک گروه آمین متصل میشود.

۲- بی حس کننده موضعی امیدی در کبد متنابولیزه میشود وانواع استری آن توسط کولین استراز پلاسمایی متابولیزه میشود.

۳-بی حس کننده موضعی بازهای ضعیفی هستند که به صورت محلول در چربی و خنثی یا فرم باردار و هیدر و فیل موجود می باشند.

۴-شکل باردار ان بیشترین فعالیت را بر روی رسپتور ها دارد.

۵-بالا بودن اتصال به پروتئین باعث کاهش فرم ازاد دارو میشود که از نظر فارماکولوژی فعال است.

تاکی فیلاکسی:

۱- تزریق مکرر یک مقدارمشخص داروی بی حس کننده موضعیباعث کاهش اثر آن بعد از بلوک محور عصبی مرکزیو محیطی میشود.

۲- فاصله کوتاه بین تجویز های یک داروی بی حس کننده موضعی روی تاکی فیلاکسی موثر است .

مواد افزودنی برای افزایش فعالیت دارو :

اپی نفرین :

اضافه کردن این دارو به داروی بی حس کننده موضعی بدلیل قرار گرفتن این دارو در دسته منقبض کنننده عروق و تزریق آن با عث تنگ شدن عروق و در نتیجه جذب کم این دارو ها شود پس باعث افزایش شدت بلوک و کاهش جذب سیستمیک داروی بیحسی میشود.

مخدر ها :

۱- اضافه کردن مخدر به این دارو ها باعث اثر سینرژیک روی بیحس کننده ها میشود اما مخدر تنهابا اثر بر روی رسپتور های خود باعث این حالت میشود.

فارماکوکنیتیک:

۱- طول اثر و مسمومیت بالقوه بی حس کننده موضعی تحت تاثیر کلیرانس آن از بافت عصبی و بدن میشود.

۲-مسمومیت سیستمیک عمدتا به سطح خونی بی حس کننده موضعی بستگی دارد .

۳-بی حس کننده موضعی دارای جذب سیستمیک اندک و حاشیه امنیت بالاتری دارند.

۴-عوامل موثر بر توزیع ناحیه ای بی حس کننده ها: جریان خون ارگان -ضریب جداسازی بیحس کننده های موضعی بین کمپارتمان ها و اتصال به پروتئین.

۵-سیستم قلبی عروقی و سیستم عصبی مرکزی بیشتر دچار مسمومیت با بی حس کننده میشوند.

۶- کلیرانس بی حس کننده آمینو استری عمدتا وابسته به کولین استراز پلاسمایی است.

۷-کلیرانس بی حس کننده آمینو امیدی عمدتا وابسته به حذف از طریق کبد است.

نحوه تزریق در اسپاینال:

بسته به نوع مریض نوع بی حس کننده تعیین می شود .معمولا این دارو ها را رقیق نمی کنند و با تهیه ست اسپاینال از روی کمر و با انجام روش های استریل بین مهره چهار و پنج کمر و سه و چهار کمری انجام میشود .

ان شاء الله که نهایت استفاده را برده باشید به خدای منان میسپارمتان.


برچسب‌ها: بی حسی موضعی, لیدوکائین, نحوه رقیق کردن بیحسی, عوارض بی حسی اسپاینال, اپیدورال

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت

پیامک های عاشقانه