بیهوشی
دقایقی خواب راحت
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ توسط محمد محمدی
 

 

پروپوفول:

-رنگ:سفید شیری.

-گران قیمت.

-هم در آمپول و هم در ویال وجود دارد.

Propofol

-به صورت محلول صورت1%(به عبارتی یک سی

سی آن معادل10 میلی گرم) می باشد.

Propofol

-راه تجویز:وریدی.

-شرایط نگهداری آن خوب نمی باشدوخیلی زود

هم می تواند عفونی شود.

-خاصیت حساسیت زایی دارد به خصوص درافرادی

که به تخم مرغ یاسویا حساسند.

Propofol

-دوزبیهوشی(کیلوگرم/میلی گرم):

2/5-1/5.

-ایجاد بیهوشی در مدت 30ثانیه.

دوز سدیشن(انفوزیون):75-30میکروگرم/کیلوگرم در

دقیقه.

دوز بیهوشی(انفوزیون):150-50میکروگرم/کیلوگرم در

دقیقه.

-دارای اثرات ضد تهوع واستفراغی.

-ایجادهایپوتنشن.

-ضربان قلب:بدون تغییر تا کاهش.

-جریان خون مغزوفشارداخل سر راکاهش می

دهد.

-می تواند تهویه راتضعیف کند.

-ضد درد نمی باشدبنابراین پروپوفول را با مخدر

تجویز میکنند تا بیمار زیربیهوشی هنگام برش

جراحی تحریک نشود.

-استفاده در جراحی های سرپایی و

سایر جراحی ها.

-سریع بیهوشی می دهد و ریکاوری

سریع هم دارد.

-دوام اثر آن کم می باشد.

-متابولیسم:کبدی و...

-دفع ادراری.

کتامین:

-بی رنگ.

-هوشبرانفکاکی(Dissociative).

-برای بیهوشی کوتاه مدت.

-در آمپول نگهداری می شود (غلظت1%(سیاه)-غلظت5%

(سبز)-غلظت10%(قرمز)).

-به صورت ویال هم وجود دارد.

Ketamine

vial of ketamine

-در سرنگ 5ccکشیده می شود(1ccمعادل 10mgمیباشد).

-تهیه کشیدن:یک سی سی کتامین50mg+چهار سی سی آب

مقطر.

دوز بیهوشی به صورت وریدی(کیلوگرم/میلی گرم):2-1

زمان ظهور بیهوشی(وریدی):30 ثانیه بعد از تجویز.

دوز بیهوشی به صورت عضلانی(کیلوگرم/میلی گرم):8-4

زمان ظهوربیهوشی(عضلانی):4-2دقیقه بعد از تجویز.

زمان لازم برای برگشت از بیهوشی وبیداری وهوشیاری:20-

10 بعد از تجویز می باشد اما برقراری هوشیاری کامل ممکن

است90-60 دقیقه طول بکشد.

-خاصیت بی دردی سوماتیک(سطحی)دارد و خاصیت بی دردی

احشایی ندارد.

-داروی خوب (دوز کشنده ی آن زیاد است).

-محرک سمپاتیک می باشد(نبض و فشار خون را افزایش می

دهد).

-راههای مصرف متعدد دارد.

راههای تجویز:وریدی-عضلانی(برای کسانی که همکاری خوبی

ندارند مانندکودکان)-پاشیدن بر روی بینی.

بیهوشی جدایی انداز(هم کارتضعیف و هم کار تقویت را در

بخش هایی از مغز انجام می دهد).

-بیمار هوشیار می باشد اما بی دردی و فراموشی دارد.

گاهی اوقات چشم بیمار بسته نمی شود.

روی سیستم های بدن خاصیت تضعیف کنندگی ندارد مانند قلب.

راههای هوایی تا حدودی رفلکس های آن باقی می ماند.

معایب آن:بیمار ممکن است به هنگام به هوش آمدن دچار توهم

شود که می توان برای جلوگیری از توهم بعد از عمل میتوان از

دیازپام یا میدازولام به عنوان پریمد

استفاده کرد و درپایان عمل بیمار را صدا می زنیم.

-کنتراندیکاسیون کتامین(تمایل به مصرف نمی باشد):

در بیمارانی که فشار خون دارند.

صرع.

هایپر تیروئید.

بیمارانی که چشم شان زخم دارد(چون فشار داخل چشم را

افزایش می دهد).

در موارد اختلالات روانی.

نسدونال یا تیوپنتال(Thiopental):

-رایج.

-قیمت مناسب.

-ضد تشنج.

-ICP را کاهش می دهد.

-بصورت پودر زرد رنگ می باشد که در ویال های 500mgیا1g

وجود دارد.

thiopental

-ویال های 500mg را با 10cc آب مقطر ترکیب می کنیم و ویال

های 1g را با 20cc آب مقطرترکیب می کنیم تا نسدونال5%

درست شودو 10ccاز محلولی که درست کرده ایم را در سرنگ

10ccمی کشیم که در این صورت هرcc معادل5% یا 50mgمی

باشد و بروی سرنگ برچسب نسدونال 5% را می زنیم.

-نسدونال در سرنگ 10ccکشیده می شود.

-سرنگ با برچسب قابل قبول است.

-از غلظت های 5% یا 5/2% این دارو استفاده می کنیم.(در

بیماران حساس و کودکان بهتر است از غلظت5/2% استفاده

شود).

-تهیه نسدونال 5/2%:5ccنسدونال5% + 5ccآب مقطر.

-مقدار برقراری بیهوشی:7-3 کلیو گرم/میلی گرم.

-2 هفته ممکن است در بدن باقی بماند.

-صرفا باید IVتزریق شود.

-اگر وارد شریان شود شریان را منقبض می کند و دست فاقد

حرکت می شود و در نتیجه اسپاسم شریانی رخ می دهد.

موارد استفاده از نسدونال:

-بیهوشی.

-برای آرام کردن بیمار در ICU.

-نسدونال را نباید در موارد زیر بکار برد:

-در عفونت های حاد تنفسی.

-در هایپوتانسیون.

-در بیماری پورفیریا.

دیازپام(والیوم):

-نا محلول درآب.

- ترزیق آن دردناک می باشد.(میدازولام محلول درآب می باشد

و تزریق آن دردناک نیست).

-آرامبخش و سداتیو.

-ضد تشنج.

-کمی شل کنندگی عضلانی دارد.

-5-2میلی گرم بیمار را به خواب فرو می برد.

-25-20میلی گرم بیمار را به حالت بیهوشی تاخیری می برد.

-یکی از عوامل کاهنده مک(MAC) می باشد.(مک:حداقل غلظت

آلوئولی از یک داروی بیهوشی استنشاقی که در یک اتمسفر

50%بیماران از حرکت عضلات اسکلتی در برابر تحریک برش

جراحی ممانعت به عمل آورد).

-ریکاوری آن طولانی است.

-در کبد به ماده ای تبدیل می شود که خاصیت دارویی دارد.

-بیشتر به عنوان پریمدیکشن استفاده می کنیم و در حالت خاص

در اینداکشن تجویز می کنیم.

هالوتان(فلوتان):

-آلی.

-هالوژنه.

-سنگین.

-دارای بوی تند.

-مایع تبخیر شونده.

-شفاف.

-رنگ روشن.

Halothane

-غیر قابل اشتعال.

-قابل تجزیه در اثر نور(بنابراین نباید جلوی نور نگهداری شود).

-ماده ای به آن اضافه کردند که ماندگاری آن را افزایش می دهد

که مایع هالوتان را مایل به زرد می کند(تیمول).

- قدرت هوشبری بالایی دارد.

-به سرعت بیهوشی ایجاد می کند.

-شل کنندگی می دهد.

-هم برای اینداکشن(شروع بیهوشی) و ادامه ی بیهوشی

استفاده می شود.

-بر روی قلب اثر تضعیف کنندگی دارد و قلب را مستعد آریتمی

می کند.

-بر روی تنفس اثر تضعیفی داردو تنفس را سطحی می کند

(تنفس با کیفیت:عمق تنفس و ریت تنفس خوب باشد).

-عروق سطحی را گشاد می کند.

-برونش ها را گشاد می کند.

-عروق را گشاد می کند.

-ICPرا افزایش می دهد.

-ادرار را کاهش می دهد.

-تجزیه بیولوژیکی آن کم است و کمی تجزیه پذیر است.

--استفاده از هالوتان برای افراد زیر مضر می باشد:

1-افرادی که زمینه ی بیماری مرتیط با کبد دارند.

2-کودکان.

3-کسانی که مکرربا هالوتان بیهوش می شوند.

-لرزه پس از عمل بیشتر با هالوتان ارتباط دارد(نسبت به سایر

مواردی که باعث لرزه پس ازعمل می شوند).

-لرزیدن مصرف اکسیژن را زیاد می کند.

-لرزیدن بیمار را هیپوکسی میکند.

-(هیپو کسی:کمبود اکسیژن در بافت می باشد و هایپو کسمی

کمبود اکسیژن در خون می باشد).

-هالوتان نسبت به داروهای بیهوشی مناسب نیست.

-خاصیت بی دردی هالوتان کم می باشد.

-هالوتان مکانسیم آه و خمیازه را از بین می برد.

-خاصیت بی دردی دارد.

-به تنهایی نمی تواند بیهوشی ایجاد کند و به بیهوشی کمک

می کند.

-خطر آفرین در صورت استنشاق زیاد.

-3litاکسید نیترو+3litاکسیژن:به مرز بی دردی خوب می رسیم.

-روی سیستم تنفسی اثر تضعیفی ندارد.

-کمترین اثرات قلبی- عروقی را دارد.

-در خون خوب حل نمی شود ولی سرعت عبورآن از خون و ریه

ها بالا می باشداین سرعت عبور مشکل ایجاد می کند.

-سرعت اینداکشن بیهوشی را زیاد می کند.

-برگشت آن نیز سریع می باشد.

-در تمپانوپلاستی ازN2O نمی توان استفاده کرد.

-در تماس طولانی مدت می تواند روی مغز استخوان اثر تضعیفی

داشته باشد و ایجاد آنمی مگالوبلاستیک کند.

-این گاز در بدن متابولیزه نمی شود.


برچسب‌ها: جديدترين داروهاي بيهوشي, هوشبر داخل وريدي, سداتيوها

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت

پیامک های عاشقانه